1 เมษายน วันกิจมีชัย

1 เมษายน วันกิจมีชัย

กว่าห้าทศวรรษที่ “กิจมีชัย” ร้อยเรียงอนาคตจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลสู่การเดินทางบนเส้นทางการเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรม จากวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ดั่งสายน้ำที่ไหลรินสู่มหานที “กิจมีชัย” ก่อตั้งโดย “คุณเกียรติกองพัฒนากูล” ด้วยความตั้งใจ…มุ่งมั่น...