เกี่ยวกับ กิจมีชัย

กิจมีชัย (KMC) เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายของ LECTRA ผู้ให้บริการโซลูชั่น CAD / CAM ชั้นนำของโลกจากประเทศฝรั่งเศส สำหรับการผลิตสินค้าแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย เฟอร์นิเจอร์ เครื่องหนัง เบาะรถยนต์และถุงลมนิรภัย เราให้บริการในประเทศไทย มาเลเซีย กัมพูชาและเมียนมาร์ และเรายังจัดจำหน่ายเครื่องปัก HOORAY ที่พัฒนาด้วยประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มมากว่า 30 ปี สู่ตลาดโลก

ก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี 2548 กิจมีชัยเทรดดิ้ง จำกัด (KMC) เป็นหนึ่งในผู้นำที่มีชื่อเสียงในการจัดจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูงและหลากหลายที่สุดในตลาด เรามีผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ CAD/CAM สำหรับเสื้อผ้า ยานยนต์   สิ่งทอเทคนิค และเฟอร์นิเจอร์

เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาเครื่องจักรที่ดีที่สุดพร้อมบริการที่เป็นเลิศ

ด้วยพันธกิจของเรา KMC สามารถรักษาฐานลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ลูกค้าของเราส่วนใหญ่เป็นโรงงานที่มีความต้องการที่สูงและพิเศษสำหรับโซลูชั่นที่สามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว เพื่อการประหยัดต้นทุนและผลตอบแทนสูงสุด เรามีลูกค้าจำนวนมากที่กลับมาเลือกใช้โซลูชั่นและบริการของเราด้วยพันธกิจของเรา KMC สามารถรักษาฐานลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ลูกค้าของเราส่วนใหญ่เป็นโรงงานที่มีความต้องการที่สูงและพิเศษสำหรับโซลูชั่นที่สามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว เพื่อการประหยัดต้นทุนและผลตอบแทนสูงสุด เรามีลูกค้าจำนวนมากที่กลับมาเลือกใช้โซลูชั่นและบริการของเรา

ทีมสนับสนุนที่แข็งแกร่ง

ความประทับใจในการบริการ มีบทบาทสำคัญที่ทำให้ลูกค้าไว้วางใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเรา ทีมบริการลูกค้าของเราประกอบด้วย วิศวกรชำนาญการ และช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานของ Lectra ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันคือ ทีมงานบริการมีสมาชิกที่มีประสบการณ์สูง และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ เรามีระบบพัฒนาประสิทธิภาพ และเพิ่มพูนเทคนิคให้แก่ทีมบริการ ด้วยการฝึกอบรมอย่างมีมาตรฐาน

ความร่วมมือระยะยาวกับลูกค้าและผู้บริหาร

เราเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมหลายยี่ห้อ เช่น Lectra CAD/CAM สำหรับยานยนต์ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งทอทางเทคนิค เป็นเวลา 10-25 ปี นี่เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการติดต่อกับทั้งลูกค้าและผู้บริหารในฐานะพันธมิตรระยะยาวของเรา

ข้อเสนอการสนับสนุนคณะกรรมการ

ตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการจัดหาเครื่องจักรนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจของลูกค้าให้ยั่งยืน เรายังมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้วยมาตรการและแผนการจัดการเพื่อสร้างบริการที่เป็นเลิศ อันเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สำคัญในการพัฒนาพนักงานพร้อมปลูกฝังจิตสำนึกในการร่วมกันผลักดันผลงาน และขับเคลื่อนบริการต่างๆให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

การขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ

ด้วยวิสัยทัศน์และการบริหารจัดการที่มั่นคง เราได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา เมียนมาร์ และส่วนหนึ่งของเวียดนามเพื่อเพิ่มบริการและสนับสนุนลูกค้าของเราตั้งแต่ปี 2548

ทีมสนับสนุนที่แข็งแกร่ง

ความประทับใจในการบริการ มีบทบาทสำคัญที่ทำให้ลูกค้าไว้วางใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเรา ทีมบริการลูกค้าของเราประกอบด้วย วิศวกรชำนาญการ และช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานของ Lectra ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันคือ ทีมงานบริการมีสมาชิกที่มีประสบการณ์สูง และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ เรามีระบบพัฒนาประสิทธิภาพ และเพิ่มพูนเทคนิคให้แก่ทีมบริการ ด้วยการฝึกอบรมอย่างมีมาตรฐาน

ความร่วมมือระยะยาวกับลูกค้าและผู้บริหาร

เราเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมหลายยี่ห้อ เช่น Lectra CAD/CAM สำหรับยานยนต์ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งทอทางเทคนิค เป็นเวลา 10-25 ปี นี่เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการติดต่อกับทั้งลูกค้าและผู้บริหารในฐานะพันธมิตรระยะยาวของเรา

ข้อเสนอการสนับสนุนคณะกรรมการ

ตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการจัดหาเครื่องจักรนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจของลูกค้าให้ยั่งยืน เรายังมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้วยมาตรการและแผนการจัดการเพื่อสร้างบริการที่เป็นเลิศ อันเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สำคัญในการพัฒนาพนักงานพร้อมปลูกฝังจิตสำนึกในการร่วมกันผลักดันผลงาน และขับเคลื่อนบริการต่างๆให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

การขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ

ด้วยวิสัยทัศน์และการบริหารจัดการที่มั่นคง เราได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา เมียนมาร์ และส่วนหนึ่งของเวียดนามเพื่อเพิ่มบริการและสนับสนุนลูกค้าของเราตั้งแต่ปี 2548

วิสัยทัศน์ของเรา

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางด้านจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมล้ำสมัย สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมให้บริการที่เป็นเลิศในภูมิภาคเอเซีย