บริษัท กิจมีชัย เทรดดิ้ง จำกัด (KMC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมชั้นนำคุณภาพสูงและหลากหลายที่สุดในตลาด ผลิตภัณฑ์ที่เราจัดจำหน่ายมีตั้งแต่โซลูชัน CAD/CAM สำหรับงานการ์เมนท์ ยานยนต์ สิ่งทอเชิงเทคนิค และเฟอร์นิเจอร์

FASHION

AUTOMOTIVE

FURNITURE

ALL SERVICE