1 เมษายน วันกิจมีชัย

1 เมษายน วันกิจมีชัย

กว่าห้าทศวรรษที่ “กิจมีชัย” ร้อยเรียงอนาคตจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลสู่การเดินทางบนเส้นทางการเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรม จากวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ดั่งสายน้ำที่ไหลรินสู่มหานที “กิจมีชัย” ก่อตั้งโดย “คุณเกียรติกองพัฒนากูล” ด้วยความตั้งใจ…มุ่งมั่น นำพาองค์กรก้าวข้ามผ่านกาลเวลา พร้อมส่งต่อความสำเร็จ ‘จากรุ่น…สู่รุ่น’ นับเป็นเวลายาวนานกว่า 56 ปี กิจมีชัย ในปัจจุบันโดย ดร. สุพรชัย กองพัฒนากูล ยังคงยืนหยัดบนเส่นทางแห่งนวัตกรรม ในการเป็นผู้จัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชั้นนำ กิจมีชัย ยังคงยึดมั่นเจตนารมณ์อันแน่วแน่มุ่งสานต่อปณิธานเพื่อขับเคลื่อนทุกอุตสาหกรรมสู่อนาคตอย่างยั่งยืนท่ามกลางยุคสมัยแห่ง Generative AI กิจมีชัย พร้อมเผชิญความท้าทายใหม่แต่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัย นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นอันชาญฉลาด ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจมีชัย ริเริ่มโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร) “สร้างรั้วให้น้อง” เป็นโครงการนำร่องที่มุ่งมั่นสร้างรอยยิ้มและความปลอดภัยให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดประทีปผลีผล เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพฯ ให้กลับมาสวยงามแข็งแรงเป็นที่ปลื้มใจแก่คณะครูและผู้ปกครอง ในวันสำคัญนี้ เรา “กิจมีชัย” รำลึกถึงอดีตอันเป็นรากฐานสำคัญที่หล่อหลอมองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงพร้อมก้าวเดินสู่อนาคตด้วยความภาคภูมิใจ ตอบแทนคุณสังคมด้วยผลงานอันทรงคุณค่า
“กิจมีชัย” มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน
#กิจมีชัย #สร้างรั้วให้น้อง #CSR #สร้างรอยยิ้ม #เด็ก #โรงเรียน #ชุมชน #ความปลอดภัย #อนาคต #ยั่งยืน